پروژه راستنویسی در OCR

برنامه نویسی آندروید
مارس 28, 2020
پیاده سازی پروژه حذف مه روی برد امبدد(کوبی4)
مارس 28, 2020

یکی از مشکلات استفاده از OCR یا تشخیص کارکتر به روش نوری چپنویس بودن و یا اصطلاحا LTR بودن ان است

RTL بودن باعث میشود تا در استفاده از OCR برای متنهای راست به چپ مانند فارسی و عربی مشکل ایجاد شود

بنابرنیاز برخی پروژه های دوستان گروه ما برآن شد تا این مشکل را یکبار و برای همیشه رفع نماید

با کمک این پروژه براحتی میتوان متنهای فارسی و عربی و دیگر متنهای راستنویس را با کمک OCR بسادگی خواند

مانند دیگر پروژه های گروه فیلم نمونه ای از نحوه کار این پروژه برای شما قرار داده ایم