نرم افزار گرافیکی محاسبه تراوایی سنگ متخلخل(مهندسی نفت)

نرم افزار خواندن کدهای کانتینر
مارس 28, 2020
نمایش رگ های زیرپوستی بدن با کمک مادون قرمز
مارس 28, 2020

این نرم افزار از رابط کاربری کامل و گرافیکی برخوردار است.
در این نرم افزار کاربر پس از لود تصویر سنگ میتواند بصورت گرافیکی و کاملا یوزرفرندلی تمامی مراحل پیش پردازش را روی تصویر انجام دهد.
از جمله گری کردن تصویر و باینری کردن تصویر و حتی محاسبه هیستوگرام و هیستوگرام گیری از تصویر.
سپس براحتی و با زدن یک دکمه میتواند میزان تراوایی سنگ را محاسبه نماید
درضمن در این نرم افزار امکان لود و پردازش روی چندین تصویر وجود دارد.
میزان مصرف پردازنده نیز در این نرم افزار نمایش داده میشود.

ویدئوی نمونه این نرم افزار: