نرم افزار خواندن کدهای کانتینر

نرم افزار پلاک خوان فارسی(ANPR-ALPR)
مارس 28, 2020
نرم افزار گرافیکی محاسبه تراوایی سنگ متخلخل(مهندسی نفت)
مارس 28, 2020

در این نرم افزار با کمک پردازش تصویر و بصورت هوشمند کدهای روی کانتینرهای گمرکی تشخیص داده میشود
و با کمک OCR این کدها به متن تبدیل میگردد
چالشی که در این پروژه وجود داشت وجود چند فونت مختلف بود
در این پروژه برای هر فونت فایلی بصورت مجزا ترین گردید
مانند تمامی پروژه های گروه این پروژه هم دارای ویدئوی نحوه کارکرد است
ویدئوی دمو: