نرم افزار خواندن متن بصورت ریل تایم و ذخیره آن در فایل اکسل در اندروید

دستگاه بسته بندی خودکار قطعات(پیلوپک)
اکتبر 12, 2020
برنامه تشخیص چهره
آوریل 14, 2020

در این نرم افزار با کمک پردازش تصویر متن موجود در تصویر که دیتای آزمایش بیمار میباشد ابتدا خوانده میشود و سپس در خروجی با فرمت اکسل ذخیره میگردد.
این نرم افزار برای پلتفرم آندروید نوشته شده است.
خواندن متن و ذخیره سازی ان بصورت ریل تایم و بدون هیچگونه تاخیری انجام میشود.
مانند دیگر نمونه کارهای ما برای آشنایی با نحوه کار این نرم افزار ویدئویی از آن نیز برای شما قرار میدهیم.