نرم افزار تشخیص متن در تصویر

نرم افزار پزشکی و آزمایشگاهی(شمارش و دسته بندی باکتری های تصویر)
مارس 28, 2020
نرم افزار تشخیص و شمارش دندان پوسیده
مارس 28, 2020
Show all

یکی از پرکاربردترین بخش های پردازش تصویر تشخیص متن و برون کشی متن است

بهترین الگوریتم برون کشی متن از تصویر و تبدیل آن به فایل متنی OCR است(برون کشی کارکتر به روش نوری)

معمولا در این گونه موارد مهمترین بخش نرم افزار بخش پیش پردازشی آن است

یعنی بخشی که تصویر را برای ورود به الگوریتم اصلی آماده میکند

در تصاویر ممکن است علاوه بر متن تصویر و یا اشکال مختلفی موجود باشد

بنابراین برنامه باید ابتدا بتواند متن های موجود در تصویر را از دیگر قسمت ها متمایز و سپس جدا نماید

این نرم افزار دقیقا همین کار را انجام میدهد

یعنی متون موجود در تصویر را از مابقی قسمت ها جداسازی میکند

برای آشنایی شما عزیزان با نرم افزار فیلمی از نحوه کار نرم افزار قرار داده میشود: