نرم افزار امنیتی(ارسال ایمیل درصورت مشاهده شخص)

برنامه تشخیص چهره
آوریل 14, 2020
نرم افزار هوشمند کنترل ترافیک
آوریل 6, 2020
Show all

این نرم افزار نیز بزبان ++C و با کمک لایبرری OpenCV در کامپایلر VisualStudio 2013 نوشته شده است.

در این نرم افزار ابتدا کاربر ایمیل گیرنده پیام را وارد مینماید و سپس نرم افزار شروع به کار مینماید.

و درصورت مشاهده شخص ابتدا تصویر شخص را ذخیره مینماید

و سپس آن تصویر را بهمراه متن دلخواه بصورت خودکار به ایمیل گیرنده ارسال مینماید.

بدلیل نوشته شدن نرم افزار به زبان ++C امکان کامپایل آن در محیط لینوکس نیز هست.
و امکان راه اندازی آن بر روی بردهای امبدد مانند رزپبری و کوبی برد است.

ویدئوی نحوه کارکرد نرم افزار