طراحی GUI ,ارتباط با دیتابیس و ایجاد سطح دسترسی

سیستم شمارشگر پالس بهمراه ارسال پیامک
مارس 28, 2020
نرم افزار پزشکی و آزمایشگاهی(شمارش و دسته بندی باکتری های تصویر)
مارس 28, 2020

تقریبا میتوان گفت تمامی نرم افزارهای حرفه ای نیاز به یک رابط کاربری گرافیکی زیبا و روان دارند تا کاربران آن نرم افزار بتوانند بسادگی با تمامی بخش های نرم افزار ارتباط برقرار کنند

برخی از نرم افزارهای حرفه ای نیز نیاز به ذخیره سازی برخی اطلاعات دارند

برای ذخیره سازی اطلاعات لازم است این اطلاعات در دیتابیسی ذخیره گردد و در موقع نیاز از دیتابیس خوانده شود و مورد استفاده قرار گیرند

دربسیاری از نرم افزارها نیز نیاز به تعیین و کنترل سطح دسترسی کاربران است

یعنی کدام کاربران اجازه ورود و دسترسی به کدام بخش ها را دارند

و درضمن مشخص باشد کدام کاربر در کدام بخش نرم افزار تغییر ایجاد نموده است

برای این عمل نیازمند ایجاد سطح دسترسی برای کاربران مختلف هستیم

در این نرم افزار نمونه که البته برای کنترل پارکینگ توسط پردازش تصویر استفاده شده است تمامی این بخش ها را میتوانید ملاحظه نمایید

برای نمونه فیلمی از نحوه کار نرم افزار قرار میدهیم: