سیستم شمارشگر پالس بهمراه ارسال پیامک

پروژه طراحی و پیاده سازی الگوریتم حذف مه و گردوغبار
مارس 28, 2020
طراحی GUI ,ارتباط با دیتابیس و ایجاد سطح دسترسی
مارس 28, 2020
Show all

نحوه کارکرد این دستگاه به این صورت است که پالس ورودی به دستگاه شمارش میشود و بصورت پیامک تعداد پالسهای ورودی و تاریخ آخرین پالس دریافتی روز دقیق بهمراه ساعت دریافت ارسال میگردد
درضمن امکان تنظیم تاریخ و ساعت نیز در این دستگاه وجود دارد
در این سیستم باید بصورت دستی شماره دریافت کننده پیامک تنظیم شود
ولی در سیستم جدیدی که توسط ما طراحی گردیده است شماره دریافت کننده پیامک بصورت خودکار و فقط با ارسال یک پیامک به دستگاه تنظیم میگردد
برای سفارش این سیستم و سیستمهای مشابه از طریق ثبت سفارش فرم سفارش پروژه را ارسال نمایید

ویدئوی نمونه نحوه کارکرد این پروژه: