تشخیص خستگی(Fatigue Detection)

پیاده سازی پروژه حذف مه روی برد امبدد(کوبی4)
مارس 28, 2020
پروژه طراحی و پیاده سازی الگوریتم حذف مه و گردوغبار
مارس 28, 2020

نرم افزار تشخیص خستگی شخص

این نرم افزار بیشتر برای تشخیص خستگی و خواب آلودگی رانندگان بکار میرود

این نرم افزار با اندازه گیری زمان باز و بسته بودن چشم و نرم پلک زدن در یک بازه زمانی مشخص میتواند خستگی راننده را تشخیص دهد

درضمن این نرم افزار علاوه بر این عملیات فاصله چشم ها را نیز اندازه گیری میکند

برای آشنایی با نحوه کارکرد ازن نرم افزار فیلمی از آن برای شما قرار میدهیم